Projektas "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje"

V. Undzėno įmonė dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekte "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje".

Projekto tikslas - pagerinti Biržų miesto gyventojų (šaltkalvių-autošaltkalvių bei automechanikų) integraciją į darbo rinką.

Veikla - ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties. pagal pameistrystės sutartis bus įdarbinti 5 tikslinės grupės asmenys, Biržų miesto gyventojai.

Projektas baigtas vykdyti. Projekte dalyvavo 5 tikslinės grupės asmenys.